Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

j j

Contact Info
New York +(123) 456 -7890 innovio@mikado-themes.com 184 Main Street Victoria 8007
Folow us on social
初鹿故事 牧場動物故事之孔雀對我開屏了

牧場動物故事之孔雀對我開屏了

耶好開心!


0

圖/文 Origin Weng  攝影 李濟安

孔雀都會開屏嗎?

平時常見的孔雀多指藍孔雀,只有成年的雄孔雀會開屏,所謂的屏就是雄孔雀的尾羽。比起雌孔雀,雄孔雀不但羽毛鮮豔,體積甚至可以長到雌孔雀的二倍大。

孔雀什麼時候會開屏?

如前面所說,只有雄孔雀會開屏,且作用之一就是為了求偶,展現自己漂亮美麗完整的羽毛,以博取雌孔雀的注意。

另外,孔雀感受到威脅時也會開屏,並在開屏的同時抖動尾羽。孔雀開屏的時候不但看起來體積龐大,尾羽上許多如眼睛一般的花紋也有嚇阻其他動物攻擊的作用。

孔雀會飛嗎?

孔雀其實會飛,只是其原生環境多為樹林,飛行多作為在樹木之間移動,較不容易被看見。孔雀又長又鮮豔羽毛其實只是尾羽,飛行時拍動的還是翅膀唷。

孔雀都吃什麼?

孔雀是雜食性,從穀類吃到綠色的作物、從昆蟲吃到小爬蟲類。印度還把藍孔雀視為國鳥,因為孔雀會吃年幼的眼鏡蛇,在印度相當受到歡迎。聽說初鹿牧場裡的藍孔雀很喜歡吃牧場的特產「初鹿牛奶薄脆餅乾」,下次在園區裡面看到孔雀在散步不妨試試看。

是示威?…還是示好?