Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

j j

Contact Info
New York +(123) 456 -7890 innovio@mikado-themes.com 184 Main Street Victoria 8007
Folow us on social
歷屆精選活動 循環再生,舊衣亂鉤

循環再生,舊衣亂鉤


4+

主辦 十一
時間

_第一場 9/23(三) 下午 13:00-16:00
_第二場 10/1(四) 下午 13:00-16:00(因故取消)
_第三場 10/2(五) 上午 9:00-12:00

地點 初鹿出路小教室
費用           

單人套票 250 元

(6歲以下免費)

包含門票、牧場消費九折優惠,及工作坊材料費

活動簡介

讓舊衣新生。無限循環再利用是一件事,沒有標準不必完美是另一件事;練習去想像、去感覺,去看見它長出來的樣子。可大可小、可方可圓、可不方不圓,為自己的需求動手做。

課程內容

1 分享基本鉤法概念
2 剪布做線
3 鉤線成面
4 自由發展
5 餐墊/隔熱墊/腳踏墊

時數 : 3小時
人數 : 8人
*參加建議:可以靈活使用雙手、剪刀即可

課程費用

備註 : 工作坊套票內容包含當日入場門票、當日牧場消費九折優惠,以及工作坊講師費與材料費。

十一

「有什麼做什麼」,是為一種生活的行為指標。有侷限,但也是種知足簡單的靈活自由。一點一點累積生活上的點成線成面,創作自己的人生風景。


歷屆精選活動
主辦 - 延青
已截止
6+
歷屆精選活動
主辦 - 共農共食
已截止
精彩回顧
8+